Rejestracja | European BEST Engineering Competition


Rejestracja drużyny

Team Design - polega na skonstruowaniu urządzenia spełniającego określoną przez organizatora funkcje.
Case Study - polega na znalezieniu i przedstawieniu optymalnego rozwiązania postawionego problemu.
Kapitan
Uczestnik #2
Uczestnik #3
Uczestnik #4
Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM OGÓLNYM EUROPEAN BEST ENGINEERING COMPETITION Poland 2017 i przyjmuję jego warunki.